Logo Karowa

Zakres i cele projektu

Celem projektu jest ułatwienie pacjentom korzystania z usług medycznych świadczonych przez szpital oraz wzrost efektywności obsługi pacjenta.

Projekt zakłada:

  • ułatwienie dostępu do ujednoliconych dokumentów medycznych, karty opieki zdrowotnej, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych,
  • zwiększenie efektywności procesu leczenia,
  • redukcję liczby błędów klinicznych,
  • ułatwienie w dostępie do istotnych informacji dotyczących ochrony zdrowia dla pacjentów i personelu medycznego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa danych wrażliwych, do których należą przede wszytkim dane o stanie zdrowia.