Logo Karowa

Aktualności

Kwiecień 2015 r.

Przetarg na zakup urządzenia centralnego logowania i raportowania, które będzie wykorzystywane w ramach projektu „E-usługi w ochronie zdrowia”, został rozstrzygnięty.

Ikaria - przetarg

Marzec 2015 r.

Personel szpitala bierze udział w regularnych szkoleniach z zakresu obsługi nowo wdrażanych aplikacji i systemu informatycznego, zakupionego i wdrożonego w ramach projektu "E-usługi w ochronie zdrowia".

Luty 2015 r.

W ramach projektu "E-usługi w ochronie zdrowia" od lutego wdrażany jest system informatyczny HELPDESK, którego zadaniem jest wspomaganie procesów zarządzania zasobami IT, aparaturą i sprzętem medycznym oraz umowami.

Helpdesk - screen

Helpdek - screen

Styczeń 2015 r.

Dostawca systemu informatycznego HELPDESK do obsługi projektu „E- usługi w ochronie zdrowia” został wybrany 29 stycznia 2015 r. Firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego przetargu będzie odpowiadać również za wdrożenie systemu, dostarczenie odpowiednich licencji oraz przeszkolenie tzw. liderów projektu.

Wybrana oferta

Grudzień 2014 r.

Listopad 2014 r.

Na realizację Projektu „E-usługi w ochronie zdrowia” wydaliśmy już 995 874,53 zł.
Wystawiliśmy wnioski o płatność na kwotę 885 174,53 zł.

październik 2014 r.

Trwają prace przygotowawcze do startu systemu informatycznego, obsługującego projekt „e-usługi w ochronie zdrowia”.
Nowe pomieszczenia serwerowni, która wyposażona zostanie w wysokowydajne serwery i szereg urządzeń zapewniających fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia danych, poddane zostały testowi szczelności.

    
Test Szczelności Pomieszczenia Serwerowni zgodny z NFPA 2001 Appendix C oraz ISO 14520 Annex E

Każde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno spełniać między innymi poniższe wymagania:

  • być wystarczająco szczelne, aby zapewnić utrzymanie stężenia gaśniczego przez wymagany czas zwany czasem retencji (hold time),
  • być wystarczająco nieszczelne lub należy w nim zainstalować otwory odciążające aby zapobiec uszkodzeniu pomieszczenia podczas wyzwolenia środka.

W celu sprawdzenia szczelności pomieszczenia zgodnie z normami NFPA 2001 oraz ISO 14520 zalecany jest test wykonywany za pomocą wentylatorów drzwiowych (door fan test).

Norma NFPA 2001 nakazuje sprawdzenie szczelności pomieszczenia i określa test wentylatorami drzwiowymi jako preferowany sposób jego wykonania. Nakazuje również sprawdzenie pomieszczenia pod kątem nieszczelności przynajmniej raz na 12 miesięcy i w razie wątpliwości sprawdzenie jego szczelności poprzez wykonanie ponownego testu szczelności pomieszczenia.

Wykonanie testu szczelności pomieszczenia pozwala określić czas retencji środka (utrzymania stężenia gaśniczego) w gaszonym pomieszczeniu.

Podczas wykonywania testu określa się również wzrost nadciśnienia w bronionym pomieszczeniu podczas wyzwolenia środka i w razie jego zbyt dużego wzrostu obliczenie powierzchni otworu odciążającego, który należy wprowadzić w celu jego odciążenia (dla niektórych systemów opartych na gazach obojętnych ich producenci zalecają każdorazowo wprowadzenie otworów odciążających).

wrzesień 2014 r.

Rozpoczynamy wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Trwa analiza przedwdrożeniowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. W zajęciach uczestniczą pracownicy administracji Szpitala Klinicznego im. ks. A. Mazowieckiej w Warszawie.

sierpień 2014 r.

Mimo niespodzianek budowlanych (odkryte puste przestrzenie pod podłogą), modernizacja pomieszczeń serwerowni dobiega końca.

Nowe pomieszczenie wyposażone jest w system gaszenia metoda gazową.

W punktach dostępowych działają urządzania rozdzielające sygnał.

lipiec 2014 r.

Trwają roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach nowej serwerowni. Będzie ona wyposażona w nowoczesne urządzenia aktywne, wysokowydajne serwery oraz system zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych. Pozwoli to na w pełni bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych i medycznych pacjentów szpitala.

Instalacja elektryczna

prace trwają...


czerwiec 2014 r.

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej podpisał umowę na roboty budowlane w serwerowni.


maj 2014 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie serwerowni, która zostanie zmodernizowana w ramach Projektu "E-usługi w ochronie zdrowia" zainstalowano tablicę informującą o Projekcie

Tablica informacyjna


marzec 2014 r.

Mamy już projekt nowej serwerowni.

Projekt serwerowni


lipiec 2011 r.

Dyrektor Roman Smolarczyk podpisuje umowę o dofinansowanie projektu „E-usługi w ochronie zdrowia”.

Podpisywanie umowyu

Na zdjęciu: marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.