Logo Karowa

Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wartość projektu: 4 978 406,96 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 860 488,68 zł