Logo Karowa

Galeria

Wszystkie automaty, na których wykonywane są badania diagnostyczne będą włączone do Szpitalnego Systemu Informatycznego. W salach operacyjnych zostanie wdrożony system telemedyczny umożliwiający nagrywanie operacji,  konsultacji on-line i bezpośrednią transmisję do sal wykładowych To zdjęcie jest po prostu ładne i najlepiej pokazuje naszą pracę - ratowanie najmniejszych wcześniaków Natychmiast po zaakceptowaniu przez diagnostę laboratoryjnego wynik badania będzie dostepny dla learza. Decyzje dotyczące leczenia będą mogły być szybciej podejmowane. W bezpośrednim sąsiedztwie serwerowni, która zostanie zmodernizowana w ramach projektu "E-usługi w ochronie zdrowia" zainstalowano tablicę informującą o projekcie. Dyrektor Roman Smolarczyk podpisuje umowę na dofinansowanie projektu "E-usługi w ochronie zdrowia". Na zdjęciu: marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Fot.: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pracownia Diagnostyki Obrazowej stanie się integralną częścią zautomatyzowanego systemu obiegu wyników badań. Umowa została podpisana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Fot.: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.