Logo Karowa

Korzyści z projektu e-usługi w ochronie zdrowia

Dla pacjenta

 • system elektronicznej rejestracji da możliwość zapisania się na wizytę przez Internet, bez wychodzenia z domu,
 • prowadzenie dokumentacji pacjenta w formie elektronicznej wyeliminuje potrzebę gromadzenia oraz okazywania podczas wizyty lub przy przyjęciu do szpitala pliku dokumentów,
 • system automatycznego powiadamiania SMS przypomni pacjentowi o nadchodzących wizytach,
 • infokioski posłużą informacją o pracy polikliniki i szpitala
 • system ochrony danych wrażliwych da pewność bezpieczeństwa informacji o stanie zdrowia i historii leczenia pacjenta.

Dla personelu medycznego

 • ujednolicona dokumentacja medyczna dostępna u jednego źródła,
 • szybki dostęp do danych medycznych, w tym historii choroby pacjenta, wyników badań itp.
 • możliwość wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami na potrzeby ciągłości leczenia pacjenta,
 • możliwość prowadzenia e-konsultacji,
 • możliwość elektronicznego transferu recept oraz wystawiania zleceń przy łóżku pacjenta,
 • ułatwienia wynikające z e-preskrypcji – ze wspomaganiem decyzji,
 • systemy terminologiczne dla rekordów.